Ločljivost pri kateri delamo raziskave lahko ovira “vidnost” pri/na drugih ločljivosti. Torej če raziskujem na astralni ravni, ni nujno, da se bo to videlo/doživljalo na ravni vsakdanjega življenja. Inštitut išče pogoje pri katerih lahko opravljamo raziskave na različnih ločljivostih in ne predpisuje, kako naj se ločljivost raziskave poveže z drugo ločljivostjo.

Podobno je z razsežnostmi. Raziskava, ki poteka na več-kot-treh razsežnostih ni nujno razumljiva v resničnosti treh razsežnosti. Inštitut je okolje, kjer raziskave lahko iščejo povezave z drugimi razsežnostmi sveta.

Svet, narava, pojavi so za nas dogodki. To je izhodišče in je v tem dokončno. Dokončno je toliko, da naredimo korak naprej v določeno smer. Že pri naslednjem koraku se ideja dokončnosti dogodka spremeni ali postane nepotrebna za nadaljnji korak raziskave.

Tudi kdor opravlja raziskave je raziskovan. Ni nujno, da je določena raziskava povezana samo z enim človekom. Raziskovalec je v izhodišču vloga in ne oseba.

Vse zgoraj zapisano je predmet raziskave. Nespremenljivost pojmov je dogodek med drugimi dogodki. Nespremenljivost ne jamči za trdnost raziskave.

Dodaj odgovor