Raziskave in njihovi rezultati so last inštituta in na razpolago javnosti preko spleta in v mediju raziskave tin pod pogoji raziskave.

Raziskava se dogaja na izhodiščih, ki nastanejo na osnovi intuicije raziskave. Ti pošljejo raziskavo v gibanje in gibanje raziskave premaknejo na drugo točko, ki postane del izhodiščnih točk. To novo stanje raziskave lahko pokaže, da katero izmed izhodiščnih točk ne potrebuje več za svoje gibanje ali pa se izkaže za točko, ki je sestavljena iz večih točk, ki jih prej nismo videli, zdaj pa jih. To velja tudi za druge prvine raziskav in inštituta.

Vsaka raziskava izhaja in določa svoje pogoje in način dela ter rezultata in njihovo uporabo ter dostopnost. Pomeni, da vse parametre raziskava določa iz svojega dela in preučevanja. Vsaka raziskava se tudi odloča o stopnji razdelanosti (pri kateri ločljivosti resničnosti operira).

Raziskave so v izhodišču odprte, pomeni se procesi in rezultati raziskav sproti delijo z javnostjo, oziroma ko raziskava zmore toliko konsistence, da zdrži preučevanje tistih, ki v raziskovo (še) niso vpleteni, in pri tem ne razpusti svoje identitete.

V tem smislu raziskave pričakujejo podobno odprtost tudi od kritikov in pripomb. Torej opazovanje raziskav se opravlja pri enakih pogojih in iz enakih izhodišč kot se opravljajo raziskave.

V stanju raziskovanja se znajdemo, vanj pademo, ga ne moremo povzročiti. Lahko pa pripravimo pogoje, kjer je večja verjetnost, da se bomo znašli v stanju raziskovanja. Inštitut soustvarja prostor oziroma okolje za upoštevanje spontanosti v raziskavah.

Raziskava je igra.

Dodaj odgovor