Strukturo inštituta razumemo kot še eno izmed raziskav. Tudi druge prvine inštituta so raziskave in kot take iz svojega delovanja določajo svoje pogoje delovanja.

Inštitut je odzivna progresivna struktura. To pomeni, da je pripravljena integrirati spremembe, ki jih raziskave prinašajo v strukturo inštituta.

Inštitut nima oddelkov, v njem obstajajo samo raziskave. Tako odpremo prostor tudi za rizomatsko hierarhijo in ne samo drevesno. Raziskava sama določa svoje pogoje oziroma iz nje rastejo, tako tudi s tem določa vrsto hierarhije znotraj raziskave in glede na druge raziskave ter sam inštitut.

Inštitut se vpenja v obstoječe organizacijske strukture, se z njimi povezuje in ostaja neodvisen od njih. Za delovanje ne potrebuje določene stavbe niti ni nujen prostor in čas. Gre za celostno hologramsko organizacijsko delovanje.

Povezanost kot izhodiščna prvina vzpostavljanja strukture je že vključena v sam zastavek inštituta. Je ne ustvarjamo, ampak odkrivamo, razvijamo iz danih situacij in situacij, ki se porajajo iz raziskav. Razumemo, da je odkrivanje v srži raziskav.

Dodaj odgovor